SELAMAT DATANG KE BLOG RASMI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI, SEKOLAH KEBANGSAAN SELAYANG JAYA. WARGA PPKI SKSJ MENGUCAPKAN JUTAAN TERIMA KASIH DI ATAS KUNJUNGAN SAUDARA SAUDARI


28 February 2009

Penggunaan media dan teknologi dalam P&P
Seperti yang kita sedia maklum, Kementerian Pendidikan telah membekalkan sekolah- sekolah dengan pelbagai jenis teknologi seperti perkakasan dan perisian dengan tujuan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Antara teknologi utama yang dibekalkan kepada sekolah ialah komputer dan perantinya, Digital Multimedia Systems, rancangan TV Pendidikan, dan perisian pendidikan (courseware). Malahan bagi memastikan keberkesanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran, Kementerian Pendidikan telah memberi latihan kepada guru-guru melalui latihan praperkhidmatan dan latihan dalam perkhidmatan tentang cara mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Latihan juga diberikan bagi mendedahkan guru-guru dengan pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk memilih dan menggunakan teknologi yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaraan. Adalah menjadi dasar Kementerian Pendidikan supaya peralatan teknologi yang dibekalkan di sekolah, digunakan secara maksimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Oleh yang demikian, KPBP SKSJ mengambil langkah untuk merealisasikan dasar ini dengan perancangan untuk mewujudkan makmal komputer. Sementara menunggu projek ini dilaksanakan, guru-guru turut mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan teknologi dalam P&P mereka iaitu melalui pembelajaran berbantukan komputer ((PBK) dan penggunaan courseware dan powerpoint sebagai alat bantu mengajar. Walaupun wujudnya kekangan kerana masalah paparan LCD, namun sekurang-kurangnya murid-murid diberikan pendedahan awal berkenaan penggunaan teknologi ini dalam proses pembelajaran mereka. Penggunaan kaedah PBK dapat membantu pelajar lebih memahami dan seterusnya mampu menyampaikan mesej dan maklumat yang lebih kompleks hasil intergrasi teks, grafik, audio dan video. Kelebihan multimedia ialah pada sifatnya yang interaktif. Sifat ini menghidupkan suasana pembelajaran dua hala yang menarik dan berkesan.

22 February 2009

Mesyuarat Agong PIBG SK Selayang Jaya 2009

Mesyuarat Agong PIBG SK Selayang Jaya 2009 telah diadakan pada hari Ahad, 22 Februari 2009. Antara agenda mesyuarat adalah seperti berikut :

  • Mengesahkan minit mesyuarat PIBG tahun 2008
  • Membentangkan laporan aktiviti dan penyata kewangan 2008
  • Membincangkan hal-hal berbangkit
  • Perbentangan aktiviti 2009
  • Membahaskan Usul

Antara usul dan cadangan yang dikemukakan oleh ibu-bapa Pendidikan Khas adalah berkaitan masalah nyamuk di Blok Pendidikan Khas. Permasalahan ini telah beberapa kali diutarakan, malahan Pn. Yasmin selaku GPK pendidikan khas juga telah memanjangkan surat memohon semburan nyamuk diadakan. Namun sehingga kini, masih belum ada sebarang tindakan diambil. Moga-moga permohonan kali ini diambil perhatian oleh pihak yang berkenaan.

unit pendidikan khas pendidikan khas masalah pembelajaran kpbp pkbp ppki kanak-kanak istimewa kanak-kanak berkeperluan khas ciri-ciri kanak-kanak khas autisme sindrom down hiperaktif cerebral palsi disleksia brain gym terapi untuk kanak-kanak khas terapi kuda terapi renang terapi muzik taman teraputik refleksiologi senarai sekolah khas sk selayang jaya sksj himpunan sajak kanak-kanak